Wat is Evidence Based Design?

evidence-based-design-als-bouwsteen-voor-een-healing-office

Een patiënt met een laag stressgehalte geneest sneller. Dat heeft te maken met factoren als kalmerende zorg en geschikte medicatie, maar ook de gebouwde ruimte waar de patiënt zich in bevindt. Het blijkt dat de ruimte en de juiste inrichting kunnen bijdragen aan het herstel van de patiënt. We schreven hier al over in ons bericht over een Healing Environment. In deze blog gaan we dieper in op de basis hiervan, namelijk evidence based design.

Wil je Evidence-Based Design (EBD) goed begrijpen, dan moeten we nog een stapje teruggaan. EBD komt namelijk voort uit Evidence-Based Medicine (EBM), een stroming die in de eerste helft van de jaren negentig werd geïntroduceerd. EBM wordt omschreven als ‘het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten’ (Offringa 2003, in het boek Inleiding in Evidence-Based Medicine). Er wordt onderzoek  gedaan door gebruik te maken van experimenten. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een medicijn via een controlegroep en manipulatiegroep. De eerste groep krijgt  het echte medicijn, terwijl de tweede groep een placebo moet slikken. Vervolgens kijkt men systematisch of de veranderingen bij de patiënten het gevolg zijn van verschil in inname of puur berust is op toeval. Met andere woorden: de geneeskunde is gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen.

Evidence-Based Design (EBD) wordt omschreven als een proces waarbij  beslissingen over bebouwde omgevingen gebaseerd zijn op betrouwbare kennis, om zo de best mogelijke resultaten te bereiken. Het is bewezen dat de fysieke omgeving van invloed is op het stressgehalte en de veiligheid van patiënten en medewerkers. Bovendien blijkt  dat medewerkers effectiever en doeltreffender kunnen werken in de juiste omgeving. Bij EBD wordt deze kennis gebruikt bij het ontwerp en de bouw van een ziekenhuis of andere zorginstelling, om daarmee de patiënt sneller te laten genezen en het personeel te ontzien van stress.

EBD draagt dus een steentje bij aan het genezingsproces van de patiënt, maar hoe werkt dat in de praktijk?

Een goed voorbeeld is daglicht. Onderzoek heeft aangetoond dat de ligduur van patiënten verkort kan worden door blootstelling aan daglicht. Patiënten die in kamers lagen aan de oostkant (ochtendzonlicht), hadden een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis dan patiënten in kamers op de westkant.

lum_cta-button_downloadbrochure_02

Zoals eerder vermeld heeft een EBD bovendien een positieve invloed op werknemers.  Uit een onderzoek bij 141 verpleegkundigen in Turkije (Alimoglu &Donmez,  2005) blijkt dat de mensen die minimaal drie uur per dag aan daglicht werden blootgesteld, meer tevreden waren over hun werk en minder stress voelden. Een  architect  kan  deze  informatie  gebruiken bij het ontwerpen van een zorginstelling. Het is natuurlijk niet mogelijk om te bepalen wanneer de zon schijnt, maar hij kan het gebouw wel zo ontwerpen dat de zon op de juiste manier binnenkomt. En dat is precies waar het om draait bij Evidence-­Based   Design.

Evidence-Based Design is een ingewikkeld proces en moet toegepast worden in elke fase van het ontwerp. Dat betekent dat een architect zijn ontwerp moet baseren op de wetenschappelijke informatie die voor handen ligt. Hij kan niet achteraf zijn voorstel verantwoorden met resultaten uit onderzoeken. Vanaf de ontwikkeling van het conceptvoorstel moet er rekening gehouden worden hoe de wetenschap kan bijdragen aan positieve resultaten van het gebouw. Het is daarom belangrijk dat de architect een uitgebreid stappenplan volgt:

  • Definieer Evidence-Based doelstellingen
  • Vind bronnen voor relevant bewijsmateriaal
  • Interpreteer het materiaal kritisch op inhoud en bruikbaarheid
  • Creëer een concept op basis van kennis
  • Ontwikkel een hypothese voor de verwachte werking van het concept
  • Verzamel een basisrating voor de huidige prestatie van het gebouw
  • Bewaak de uitvoering van het ontwerp tijdens de bouw
  • Meet de performance resultaten en de hypothese

Evidence-Based Design is een proces waarbij beslissingen bij het ontwerp van een gebouw, gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijsmateriaal. Aan de hand van een stappenplan kan een architect een gebouw ontwerpen volgens het EBD-principe. De wetenschappelijke en praktische kennis legt een verband tussen het ontwerp van de instelling en de gezondheid van de mens. We creëren daarmee gebouwen die nog beter functioneren voor elke gebruiker.

lum_cta-button_prijslijst